Umirovljenici s područja bivših Mjesnih zajednica, sada Općine Rasinja, učlanili su se u članstvo Udruge umirovljenika Koprivnica 15. travnja 1988. godine čiji su bili članovi sve do 31. prosinca 1992. godine. Povećanjem broja umirovljenika 01. siječnja 1993. godine osnovana je Podružnica umirovljenika Rasinja, koja aktivno djeluje u sastavu Udruge umirovljenika Koprivnica do 31. prosinca 2006. godine. Kroz ovih 14 godina broj članova povećao se na 312.
Na inicijativu članova Podružnice umirovljenika Rasinja dana 17. rujna 2006. godine održana je Osnivačka Skupština Udruge umirovljenika Matice općine Rasinja, gdje je prihvaćen Statut, donesene sve potrebne Odluke i izabrana tijela Udruge. Prema Odluci o upisu u registar, podnesen je zahtjev Državnom uredu Koprivničko-križevačke županije za upis u Registar udruga. Rješenjem Državnog ureda Koprivničko-križevačke županije od 23. listopada 2006. godine pod brojem 06000923 Udruga umirovljenika Matice općine Rasinja upisana je u Registar udruga, te danom 01.01.2007. godine u skladu sa donesenom Odlukom osnivačke Skupštine počinje s radom.
Udruga umirovljenika Matice općine Rasinja počela je s radom 01. siječnja 2007. godine, a završila 31. prosinca 2010. godine, nakon završnog računa za tu godinu, a s danom 31. prosinca broji 211 članova. Kroz navedeno razdoblje aktivno smo radili prema programima udruge, svake smo godine održali godišnju Izvještajnu skupštinu, redovito smo održavali sjednice Izvršnog i Nadzornog odbora u skladu sa Statutom udruge, surađivali smo s Maticom umirovljenika Hrvatske, Savezom umirovljenika Koprivničko-križevačke županije i ostalim udrugama na području općine Rasinja, te smo aktivno surađivali sa Hrvatskom strankom umirovljenika.
Dana 25. srpnja 1998. godine potpisali smo „Povelju prijateljstva“ sa Udrugom umirovljenika Taško iz Madžarske te smo svake godine redovito održavali susrete umirovljenika. Kroz razdoblje 25. srpnja 1998. godine pa do 31. prosinca 2010. godine održana su čak 23 susreta, koji su održani na zadovoljstvo svih članova obje udruge.
Svake smo godine organizirali 4-6 izleta za naše članove, a također smo organizirali i nabavku ogrijeva za naše članove uz povoljne cijene i na rok otplate od 5 jednakih rata.
Rad članova Izvršnog i Nadzornog odbora bio je vrlo aktivan sve do 2009. godine, kada su pojedini članovi iz Subotice Podravske počeli na jedan neljudski način vrijeđati te se na neljudski način postavljati prema radu predsjednika udruge.
Izvršni odbor Udruge umirovljenika Matice općine Rasinja na svojoj sjednici održanoj dana 08. rujna 2010. godine, temeljem Zakona o udrugama NN 88/01 članak 10 te Statuta Udruge umirovljenika Matice općine Rasinja članak 12 i 19 donio je Odluku da se osnuju dvije udruge umirovljenika i to: Udruga umirovljenika Rasinja i Udruga umirovljenika Subotica Podravska, iz razloga što već dulje vrijeme pojedini članovi iz mjesta Subotica Podravska žele svoju udrugu. Članovi Udruge umirovljenika Matice općine Rasinja, sami su se opredijelili u kojoj će od ovih dviju udruga biti matični članovi. Svaka će udruga imenovati svoj inicijativni odbor, koji će organizirati Osnivačku skupštinu udruge prema Zakonu o udrugama i Statutima udruga.
Inicijativni odbor za novoosnovanu Udrugu umirovljenika Rasinja, sazvao je Osnivačku skupštinu 25. rujna 2010. godine u Rasinji, gdje je prisustvovalo 46 matičnih članova i gdje su donijete sve Odluke oko osnivanja udruge i upisa u Registar udruga kod Državnog ureda koprivničko-križevačke županije. Državni ured Koprivničko-križevačke županije dana 22. studenoga 2010. godine donio je rješenje o upisu u Registar udruga pod brojem 06001163 Udruga umirovljenika Rasinja, sa sjedištem u Rasinji, Andrije Palmovića 29, za koju je odgovorna osoba predsjednik Vladimir Opica.
Udruga umirovljenika Rasinja aktivno radi od 01. siječnja 2011. godine i do danas broji 162 matična člana.

© 2018 Općina Rasinja. Sva prava pridržana. Design & Development by Georg