10321510 1620730618183140 2139428953164441568 oDana 25. 06. 2015. godine Udruga umirovljenika "Treća dob" Rasinja, organizirala je izlet u marijansko svetište Mariju Bistricu.

Zahvaljujemo se načelniku Općine Rasinja na plaćenom prijevozu. Bio je to jedan lijepo proveden dan.

Predsjednik: Ivan Labaš

 

„Treća dob“ udruga umirovljenika Rasinja osnovana je na osnivačkoj Skupštini dana 18. travnja 2015. godine.

Na Skupštini 18. travnja usvojen i Statut udruge, koji je ovjeren od Ureda državne uprave u Koprivničko-križevačkoj županiji, Služba za opću upravu, daje u skladu sa zakonom o udrugama Klasa: UP/I-230-02/15-01/83, URBROJ:2137-05-15-2 dana 28. svibnja 2015. godine.
Dana 22. travnja 2015. podnijeli smo Uredu državne uprave u Koprivničko-križevačkoj županiji, Službi za opću upravu Zahtjev za upis u Registar udruga.
Rješenjem od 28. svibnja 2015. godine, Klasa:UP/I-230-02/15-01/83, URBROJ:2137-05-15-2, Odobrava se upis udruge pod nazivom „TREĆA DOB“ UDRUGA UMIROVLJNIKA RASINJA, sa sjedištem u Rasinji, Baruna Inkeya 19 u Registar udruga Republike Hrvatske.
Skraćeni naziv udruge je „TREĆA DOB“ RASINJA.
Teritorijalno djelovanje udruge je REPUBLIKA HRVATSKA.
Registarski broj upisa udruge je 06001393, čime udruga stječe svojstvo pravne osobe.
Osoba ovlaštena za zastupanje udruge je IVAN LABAŠ - PREDSJEDNIK
Likvidator udruge je JADRANKA ZEMBER.
OIB udruge je 64299709973 od 29.05.2015. godine.
Dana 02. Lipnja 2015. Godine udruga podnosi Zahtjev o razvrstavanju poslovnog subjekta prema NKD-u 2007. Državnom zavodu za statistiku.
Dana 19. lipnja 2015. godine primili smo Obavijest o razvrstavanju poslovnog subjekta prema NKD-u 2007, gdje je „TREĆA DOB“ udruga umirovljenika Rasinja razvrstana kao udruga brojčana oznaka 10, te djelatnošću 9499 i MATIČNIM BROJEM 4398866.
Isti smo dan otvorili IBAN HR2723860021119008662 kod Podravske banke d.d. Koprivnica
Zahtjev za upis u Registar neprofitnih organizacija podnijeli smo Ministarstvu financija dana 23. lipnja2015. godine i već 24. lipnja 2015.godine obaviješteni smo da je udruga registrirana kao neprofitna organizacija pod brojem 0332396.
Upisom u RNO završene su sve radnje oko registracije udruge „TREĆA DOB“ UDRUGA UMIROVLJENIKA RASINJA.
Podnijeti su i zahtjevi za učlanjenje u Savez udruga umirovljenika i starijih osoba Koprivničko-križevačke županije i Matici umirovljenika Hrvatske.

Predsjednik: Ivan Labaš

Stranica 2 od 2

© 2018 Općina Rasinja. Sva prava pridržana. Design & Development by Georg