vatr

Na početku 2011. godine održali smo godišnju skupštinu društva kao jednu od prvih aktivnosti društva u novoj godini. Na toj sjednici predložen je i usvojen plan rada za 2011.-tu. godinu koji smo krenuli ostvarivati u okvirima naših financijskih mogućnosti. Također na početku godine pokrenuta je inicijativa za osnivanje VZO Rasinja. U nastojanju da se osnuje ova zajednica suglasni su bili svi predstavnici društva s područja općine Rasinja, pa se prišlo sazivanju osnivačke skupštine koja je održana dana 03.04.2011. godine. Osim vatrogasaca naše općine, tom skupu prisustvovali su i ugledni gosti: načelnik općine Rasinja gosp. Danimir Kolman, predsjednik vatrogasne zajednice županije Koprivničko-križevačke gosp. Ivan Golubić, te predstavnik županije Koprivničko-križevačke gosp. Stjepan Behin.

Dobrovoljno vatrogasno društvo Kuzminec osnovano je davne 1885. godine, 29. listopada. Taj dan je rođendan ovog plemenitog i humanog društva, kojemu je svrha zaštita života i imovine od vatre.
Za prvog predsjednika izabran je gosp. Aleksa Štibehar, za tajnika gosp. Mirko Zdesič, a prvi zapovijednik bio je gosp. Blaž Radiček koji postaje duša novog društva te svoju funkciju drži u društvu aktivno kroz punih 40 godina.
Godine 1935., 30. lipnja održana je 50-a godišnjica. Te iste godine odmah nakon proslave dolazi do najvažnijeg pothvata društva poslije njegova osnutka, pristupa se realizaciji stare želje, izgradnji vatrogasnog doma. Pokretač i uporni organizator ove velike akcije bio je neumorni predsjednik vatrogasnog društva gosp. Kranjec Stjepan. Za izgradnju doma svoj prilog dali su mještani sela Kuzminec kao i veliki prilog kojeg su nam darovali Kuzminski i Koledinski iseljenici iz Amerike.
Godine 1936. počela je gradnja doma te je iste godine bio i završen.
Godine 1937. obavljeno je svečano otvorenje doma dana 27. lipnja uz sudjelovanje mnogih vatrogasnih društava i naroda. Može se reći da je to najvažniji datum za društvo poslije dana njegova osnutka.
Dana 27. i 28. srpnja 1985. godine održava se proslava 100 – te godišnjice osnutka i rada društva. Na toj proslavi učestvuju mnogobrojna društva iz naše okolice kao i društva iz šire okolice.
Dana 16. kolovoza 2006. godine donirano nam je vatrogasno vozilo marke ″FIAT DUCATO″ za koji je najviše zaslužan zapovijednik Javne vatrogasne postrojbe gosp. Slavko Tucaković.
2007. godine organizira se takmičarska ekipa sastavljena od mladeži DVD-a Kuzminec i DVD-a Koledinec te se za njih nabavljaju radna odijela.
2009. godine počela je adaptacija krovišta na društvenom domu te je završena ove godine zajedno sa uredenjem unutrašnjosti doma za što je najviše zaslužan načelnik općine Rasinja gosp. Kolman Danimir.
Ove godine izabran je novi upravni odbor. Za predsjednika društva izabran je gosp. Vjekoslav Kuharić, za tajnika Goran Sakač, za blagajnika Danijel Dukarić i za zapovjednika je izabran gosp. Krunoslav Krvar, a za dozapovijednika izabrani su gosp. Slavko Kralj i Zoran Sakač.
Društvo trenutno broji 67 članova, od toga 8 začasnih članova, 5 članova mladeži, te 54 aktivna člana. Također društvo ima i aktivnu natjecateljsku mušku A ekipu koja broji 11 članova.
Ova 2010. godina za naše društvo naročito je značajna upravo zato što napunjava 125 godina osnutka i rada. Za ovako veliki jubilej i za realizaciju održavanja proslave naročito su zaslužni mnogobrojni sponzori, a najviše zaslužni su općina Rasinja, županija Koprivničko-križrvačka te Hrvatski sabor koji je bio i glavni pokrovitelj ove proslave.
Svečanoj sjednici prisustvovao je potpredsjednik Hrvatskog sabora gosp. Josip Friščić kao izaslanik i predstavnik Hrvatskog sabora, predstavnik županije Koprivničko-križevačke gosp. Stjepan Behin, načelnik općine Rasinja gosp. Danimir Kolman, načelnik Hrvatske vatrogasne zajednice gosp. Željko Popović, predsjednik vatrogasne zajednice županije Koprivničko-križevačke gosp. Ivan Golubić, zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe grada Koprivnice gosp. Slavko Tucaković.
Zahvaljujući također u prvom redu novom upravnom odboru, koji je pristao da najveći dio tereta podnese na svojim leđima, kao i ostalo članstvo donešena je odluka za održavanje ovog visokog jubileja da se svečano i dostojno proslavi, jer ova svečanost ispunjava s ponosom svakog našeg vatrogasca pa tako i same mještane sela Kuzminec.

Stranica 5 od 5

© 2018 Općina Rasinja. Sva prava pridržana. Design & Development by Georg