II.IZMJENE PRORAČUNA OPĆINE RASINJA ZA 2023. GODINU

OBRAZLOŽENJE II. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA OPĆINE RASINJA ZA 2023. GODINU

Proračun Općine Rasinja za 2024. godinu i projekcije Proračuna za razdoblje 2025.-2026. godinu

OBRAZLOŽENJE proračuna 2024.g.

Odluka o izvršavanju Proračuna za 2024.

- Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Rasinja

- Odluka o pristupanju Turističkoj zajednici područja „Središnja Podravina“

PLAN RAZVOJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU OPĆINE RASINJA ZA 2024. GODINU

Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Rasinja u 2023. godini 

ZAKLJUČAK o usvajanju Analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Rasinja u 2023. godini

Zaključak o usvajanju Plana razvoja sustava CZ za 2024.

- PLAN o izmjeni Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Rasinja u 2023. godini

PROGRAM o izmjeni Programa javnih potreba sufinanciranja vjerskih zajednica na području Općine Rasinja u 2023. godini

PROGRAM o izmjeni Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju na području Općine Rasinja u 2023. godini

- PROGRAM o izmjeni Programa javnih potreba u osnovnom školstvu na području Općine Rasinja u 2023. godini

- PROGRAM o izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Rasinja u 2023. godini

- PROGRAM o izmjenama Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Rasinja u 2023. godini

- PROGRAM o izmjeni Programa o namjenskom korištenju sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Općine Rasinja u 2023. godini

PROGRAM o izmjenama Programa javnih potreba u sportu na području Općine Rasinja u 2023. godini

- PROGRAM o izmjeni Programa utroška sredstava šumskog doprinosa na području Općine Rasinja u 2023. godini

PROGRAM o izmjeni Programa utroška sredstava vodnog doprinosa na području Općine Rasinja u 2023. godini

PROGRAM o izmjeni Programa javnih potreba u zdravstvu na području Općine Rasinja u 2023. godini

PROGRAM o izmjeni Programa korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Rasinja u 2023. godini

PROGRAM o izmjenama Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Rasinja u 2023. godini

PLAN javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Rasinja u 2024. godini

PROGRAM građenja komunalne infrastrukture na području Općine Rasinja u 2024. godini

PROGRAM javnih potreba u kulturi na području Općine Rasinja u 2024. godini

PROGRAM korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Rasinja u 2024. godini

PROGRAM o namjenskom korištenju sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Općine Rasinja u 2024. godini

- PROGRAM javnih potreba u osnovnom školstvu na području Općine Rasinja u 2024. godini

PROGRAM javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju na području Općine Rasinja u 2024. godini

PROGRAM javnih potreba u sportu na području Općine Rasinja u 2024. godini

PROGRAM održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Rasinja u 2024. godini

PROGRAM utroška sredstava šumskog doprinosa na području Općine Rasinja u 2024. godini

PROGRAM utroška sredstava vodnog doprinosa na području Općine Rasinja u 2024. godini

PROGRAM javnih potreba u zdravstvu na području Općine Rasinja u 2024. godini

PROGRAM javnih potreba u protupožarnoj i civilnoj zaštiti na području Općine Rasinja u 2024. godini

PROGRAM javnih potreba sufinanciranja vjerskih zajednica na području Općine Rasinja u 2024. godini

© 2018 Općina Rasinja. Sva prava pridržana. Design & Development by Georg