Odluka o određivanju služenika za informiranje u Općini Rasinja od 9. svibnja 2018.

 

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2023. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2022. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2021. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2015. godinu

 

OBAVIJEST O NAČINU PRISTUPA INFORMACIJAMA

Općina Rasinja pristup informacijama omogućava:
1. Objavom putem web stranice Općine:
    - obavijesti o događanjima i aktivnostima u kojima su sudjelovali predstavnici Općine,
    - informacije o natječajima, postupku i natječajnoj dokumentaciji,
2. Redovitim objavljivanjem akata Općinskog vijeća i općinskog načelnika u „Službenom glasniku Koprivničko-križevačke županije" koji sadrže odredbe o objavi,
3. Oglašavanjem u „Narodnim novinama" ili putem tiska,
4. Davanjem priopćenja sredstvima javnog priopćavanja,
5. Neposrednim pružanjem informacija korisniku koji je podnio zahtjev,
6. Uvidom u dokumente i izradom preslika dokumenata koji sadrže tražene informacije,
7. Dostavljanjem podnositelju zahtjeva tražene informacije i preslike dokumenata koji sadrže tražene informacije.

 

ODLUKA o određivanju službenika za informiranje u Općini Rasinja od 3. veljače 2014.

Zahtjev za pristup informacijama - obrazac / doc 

ODLUKA o određivanju službenika za informiranje u Općini Rasinja od 17. listopada 2006.

ODLUKA o ustrojavanju Kataloga informacijama Općine Rasinja 

© 2018 Općina Rasinja. Sva prava pridržana. Design & Development by Georg