Lokalnoj akcijskoj grupi "IZVOR" odobren novac za lokalne strategije

Zamljacnec Matija LAG

Lokalna akcijska grupa „Izvor" sa sjedištem u Ludbregu ‛prošla' je na natječaju IPARDA (od ovogodišnjeg ožujka) - Mjera 202 (Priprema i provedba lokalnih razvojnih strategija ruralnog razvoja). Ta se mjera odnosi se na povezivanje svih sektora, civilnog, gospodarskog i javnog te zajedničko osmišljavanje strateških ciljeva i prioriteta pojedinog ruralnog područja. Međusektorska suradnja, informiranje i edukacija stanovništva o mjerama razvoja ruralnih područja, izrada i provedba lokalne strategije razvoja, osmišljavanje, prijava i realizacija projekata dionika u LAG-u - glavne su postavke ovakvog javno-privatnog partnerstva koji se temelji na bottom-up pristupu ili pristupu odozdo prema gore.

Ovim natječajem LAG-u Izvor dozvoljen je maksimalan iznos potpore od 900.000 kuna za financiranje izdataka unutar Mjere 202. Od odobrenih sredstava doprinos EU sredstava je 720.000 kuna, a Republike Hrvatske 180.000 kuna. Ugovor se potpisuje na dvije godine te je LAG-u omogućen maksimalan iznos potpore od 450.000 kn godišnje za financiranje izdataka unutar Mjere 202 putem dvije podmjere: „Stjecanje vještina, animiranje stanovnika LAG područja" - maksimalno dozvoljen iznos potpore 200.000 kn godišnje, i „Provedba lokalnih razvojnih strategija" - maksimalno dozvoljen iznos potpore 250.000 kn godišnje.

LAG Izvor ovim natječajem je automatski jedan od 30 akreditiranih LAG-ova na području RH koji mogu izdavati pisma preporuke prijaviteljima projekata s područja LAG-a koji su u skladu sa Lokalnom razvojnom strategijom LAG-a Izvor te ti prijavitelji na temelju pisma preporuke LAG-a automatski ostvaruju dodatne bodove prilikom aplikacije EU projekata.

U 2013. godini rad LAG-a Izvor najviše će se fokusirati na strateškom cilju 4. (provedba 2013.-2014. godine). U prvoj godini rada cilj LAG-a Izvor je približiti značenje LEADER-a (franc.: „Liaison Entre Actions de Développement de l'Économie Rurale"; kratica koja označava „vezu među aktivnostima razvoja ruralnog gospodarstva") i koncept Lag-ova stanovništvu, pružiti im tehničku pomoć prilikom prijava na domaće i EU fondove sve radi promicanja i razvoja lokalne ruralne sredine i njenih posebnosti.

Unutar četvrtog strateškog cilja predviđene su tri mjere namijenjene stanovništvu LAG područja. One se odnose na razvijanje razine znanja i društvene osviještenosti zajednice edukacijom stanovništva o LEADER-u. Edukacijom članova LAG-a, praćenjem stanja i potreba područja LAG-a i suradnjom s drugim Lag-ovima želi se postići bolja uloga Lag-a i razvijanje aktivnosti, a edukacijom stanovništva za prijavu prijedloga projekata i izradu dokumentacije te pružanjem tehničke pomoći poticat će se korištenje domaćih i EU fondova na području Lag-a.

Fokus rada 2013. godine bit će usmjeren na uspostavljanje ureda LAG-a Izvor koji će biti dostupan svim sadašnjim te potencijalnim članovima Lag-a radi pružanja tehničke pomoći pri pisanju i apliciranju Eu projekata. LAG Izvor aktivno će pratiti sve relevantne natječaje (EU i RH) te će obavještavati sve svoje članove na potencijalne mogućnosti apliciranja na pojedine natječaje. Izradit će se Web stranica Lag-a Izvor koja će razvijati mrežu informiranja i komunikacije unutar Lag-a Izvor. Jedan od glavnih prioriteta bit će edukacija članova Lag-a Izvor radi ojačavanja kapaciteta za uspješan rad Lag-a te edukacija stanovništva s područja Lag-a za prijavu prijedloga projekata i za izradu projektne dokumentacije kako bi bio povećan broj prijavljenih i ostvarenih Eu projekata na području Lag-a.

Podsjećamo, gotovo sve jedinice lokalne samouprave u ovome LAG-u su s područja susjedne nam Varaždinske županije, a jedina s područja Koprivničko-križevačke je Općina Rasinja.

Od ovih, a osobito budućih aktivnosti LAG-a, od sljedeće godine, i Općina Rasinja će imati značajne koristi, ovisno o tome koliko će ih biti pripravna iskoristiti. Jedna od prvih mogućih je prijava projekta obnove jedne zgrade u naselju Rasinja za potrebe Udruge Podravska Gruda. Konkretnije aktivnosti, odnosno priprema dokumentacije započet će u ranu jesen još ove godine.

Prema nekim naznakama, od početka sljedeće godine - budući da je Hrvatska sada članica EU - bit će moguće prijave na više natječaja za ishođenje novca iz strukturnih EU fondova zanimljivih lokalnoj samoupravi. Glede većih projekata, Općina Rasinja pratit će natječaje i istodobno prikupljati dokumentaciju kako bi se pravodobno uključila u realizaciju konkretnih infrastrukturnih zahvata. Podsjećamo, rasinja općina jedna je od prihodima najsiromašnijih, ali iznimno značajna za proizvodnju hrane. Na ovom području, vodovod još uvijek nije izgrađen u njenom brdovitom, dakle stočarskom dijelu, a na tome području također još uvijek nema niti metra plinske mreže. Dakako, ove velike infrastrukturne zahvate svakako mora osim Općine pratiti i Koprivničko-križevačka županija kao i država, a LAG Izvor bit će u tome poslu neizostavni i kvalitetni servis - zaključuje voditelj LAG-a Izvor Matija Zamljačanec.

© 2018 Općina Rasinja. Sva prava pridržana. Design & Development by Georg