Godišnje izvješće o Provedbenom programu-2023.

Godišnje izvješće o provedbi o Provedbenom programu za 2023.

Izvješće o provedbi Provedbenog programa-2023.

Odluka o usvajanju Godišnjeg izvješća za 2023.-Provedbeni program

Plan klasifikacijskih oznaka Općine Rasinja - 2024.

Odluka o isplati potpore za opremanje novorođenog djeteta na području Općine Rasinja

GODIŠNJE IZVJEŠĆE O PROVEDBI PROVEDBENOG PROGRAMA OPĆINE RASIJA ZA RAZDOBLJE 2021. – 2025. ZA 2022. GODINU

Plan klasifikacijskih oznaka Općine Rasinja-2023.

Polugodišnje izvješće o provedbi Provedbenog programa Općine Rasinja 2021.-2025. za 2022. godinu

PROCEDURA NAPLATE PRIHODA TE DOSPJELIH NENAPLAĆENIH POTRAŽIVANJA OPĆINE RASINJA

PROCEDURA O RASHODOVANJU I POSTUPANJU S KRATKOTRAJNOM I DUGOTRAJNOM IMOVINOM OPĆINE RASINJA

Odluka o donošenju Provedbenog programa Općine Rasinja za razdoblje od 2021.-2025. godine

PROVEDBENI PROGRAM OPĆINE RASINJA ZA RAZDOBLJE OD 2021. DO 2025. GODINE

Odluka o izuzimanje obveze plaćanja udjela u cijeni DV Igra PO Rasinja za mjesec lipanj 2022. godine 

Plan klasifikacijskih oznaka Općine Rasinja 

Odluka o osnivanju Stožera civilne zaštite Općine Rasinja

Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za VI. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Rasinja

PROCEDURA BLAGAJNIČKOG POSLOVANJA

PROCEDURA IZDAVANJA I OBRAČUNAVANJA PUTNIH NALOGA

PROCEDURA NAPLATE PRIHODA

PROCEDURA STJECANJA I RASPOLAGANJA NEKRETNINAMA U VLASNIŠTVU OPĆINE RASINJA

PROCEDURA STVARANJA UGOVORNIH OBVEZA

PROCEDURA ZAPRIMANJA I PROVJERE RAČUNA TE PLAĆANJA PO RAČUNIMA

Odluka o izmjeni Odluke o Stožeru civilne zaštite Općine Rasinja-2019.

Odluka o imenovanju povjerenika civilne zaštite i njihovih zamjenika

Odluka o osnivanju stožera civilne zaštite Općine Rasinja

Odluka o mogućnosti plaćanja dugovanja komunalne naknade

Odluka da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš V. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Rasinja

Odluka da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš Plana gospodarenja otpadom Općine Rasinja za razdoblje 2017.-2022.

Odluka o osnivanju Stožera civilne zaštite Općine Rasinja

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju cijena na grobljima na području Općine Rasinja

Odluka o izmjenama Odluke o pomoći za novorođenčad na području Općine Rasinja

ODLUKA o oslobađanju plaćanja školske kuhinje

ODLUKA o pomoći za novorođenčad na području Općine Rasinja

PROGRAM javnozdravstvenih mjera za planirano, organizirano i sustavno suzbijanje patogenih mikroorganizama te štetnih člankonožaca i glodavaca kroz provođenje dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije za područje Općine Rasinja u 2014. godini 

© 2018 Općina Rasinja. Sva prava pridržana. Design & Development by Georg