• 1-rasinja.jpg
  • 2-subotica.jpg
  • 3-vpoganac.jpg

Na temelju Odluke pročelnice Jedinstvenog upravnog odjela Općine Rasinja, KLASA: 112-01/23-01/03, URBROJ: 2137-13-23-2 od 26. rujna 2023. godine, objavljuje se

PONIŠTENJE JAVNOG NATJEČAJA

za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Rasinja, objavljenog u „Narodnim novinama“ broj 106/23. 

PROČELNICA: Tajana Zrinski, mag.oec.

© 2018 Općina Rasinja. Sva prava pridržana. Design & Development by Georg