• 1-rasinja.jpg
  • 2-subotica.jpg
  • 3-vpoganac.jpg

7. sjednica OV 2021. - 2025.

- I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Rasinja za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu i Plan razvojnih programa

Odluka o raspoređivanju redovitih godišnjih sredstava za rad političkih stranaka i članova Općinskog vijeća izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Rasinja za razdoblje od konstituiranja Općinskog vijeća Općine Rasinja do 31. prosinca 2021. godine

Plan o izmjenama Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Rasinja u 2021. godini

Program o izmjenama Programa javnih potreba u osnovnom školstvu na području Općine Rasinja u 2021. godini

Program o izmjenama Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Rasinja u 2021. godini

Program o izmjenama Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Rasinja u 2021. godini

Program o izmjenama Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju na području Općine Rasinja u 2021. godini

Program o izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Rasinja u 2021. godini

Program o izmjeni Programa korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Rasinja u 2021. godini

Program o izmjeni Programa o namjenskom korištenju sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Općine Rasinja u 2021. godini

Program o izmjeni Programa javnih potreba u sportu na području Općine Rasinja u 2021. godini

Program o izmjeni Programa utroška sredstava šumskog doprinosa na području Općine Rasinja u 2021. godini

Program o izmjeni Programa utroška sredstava vodnog doprinosa na području Općine Rasinja u 2021. godini

© 2018 Općina Rasinja. Sva prava pridržana. Design & Development by Georg