• 1-rasinja.jpg
  • 2-subotica.jpg
  • 3-vpoganac.jpg

15 sjednica OV

- IV. Izmjene i dopune proračuna Općine Rasinja za 2018. godinu i Plana razvojnih programa

IZVJEŠĆE O STAVLJANJU U MIROVANJE MANDATA ČLANICE OPĆINSKOG VIJEĆA TE POČETKU OBNAŠANJA MANDATA ZAMJENIKA ČLANICE

Plan o izmjeni Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Rasinja u 2018. godini

Program o izmjeni Programa korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Rasinja u 2018. godini

Program o izmjenama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Rasinja u 2018. godini

Program o izmjenama Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Rasinja u 2018. godini

Program o izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Rasinja u 2018. godini

Program o izmjeni Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju na području Općine Rasinja u 2018. godini

Program o izmjeni Programa javnih potreba u sportu na području Općine Rasinja u 2018. godini

Program o izmjeni Programa o namjenskom korištenju sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Općine Rasinja u 2018. godini

Rješenje o izmjeni Rješenja o izboru predsjednika i članova Komisije za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost Općinskog vijeća Općine Rasinja

Zaključak o usvajanju Izvješća Mandatne komisije o stavljanju mandata u mirovanje članice Općinskog vijeća te početku obnašanja mandata zamjenika članice

© 2018 Općina Rasinja. Sva prava pridržana. Design & Development by Georg