• 1-rasinja.jpg
  • 2-subotica.jpg
  • 3-vpoganac.jpg

13 sjednica OV

II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Rasinja za 2018. godinu i Plana razvojnih programa

- Odluka o darovanju nekretnine u k.o. Veliki Poganac Srpsko pravoslavnoj crkvi u Velikom Pogancu

Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području jedinice lokalne samouprave Općine Rasinja u naselju Subotica Podravska za provedbu projekta „Uređenje parka u Subotici Podravskoj“

Prilog III-uređenje parka u Subotici P.

Odluka o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Rasinja

Odluka o pokroviteljstvu Leonu Međimurec iz Koledinca

Plan o izmjenama Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Rasinja u 2018. godini

- Program o izmjenama i dopuni Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Rasinja u 2018. godini

Program o izmjenama Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Rasinja u 2018. godini

Program o izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Rasinja u 2018. godini

Program o izmjeni Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju na području Općine Rasinja u 2018. godini

Program o izmjeni Programa javnih potreba u sportu na području Općine Rasinja u 2018. godini

Program o izmjeni Programa javnih potreba u osnovnom školstvu na području Općine Rasinja u 2018. godini

- Rješenje o izmjeni Rješenja o izboru predsjednika i članova Odbora za društvene djelatnosti, kulturu, šport i dodjelu javnih priznanja Općinskog vijeća Općine Rasinja

Zaključak o ukidanju statusa društvenog vlasništva na kč.br. 189/9 u k.o. Koledinec

© 2018 Općina Rasinja. Sva prava pridržana. Design & Development by Georg