• 1-rasinja.jpg
  • 2-subotica.jpg
  • 3-vpoganac.jpg

6. sjednica OV

Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Rasinja u 2017. godini

II izmjene i dopune Proracuna za 2017.

Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Rasinja za 2018. godinu

Odluka o pokroviteljstvu NK „TEHNIČAR“ iz Cvetkovca

- PLAN RAZVOJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU OPĆINE RASINJA ZA 2018. GODINU

PRORAČUN OPĆINE RASINJA ZA 2018. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2019. I 2020. GODINU

Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Općine Rasinja za razdoblje od 2018. – 2022. godine

- Zaključak o usvajanju Analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Rasinja u 2017. godini

Zaključak o usvajanju Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Rasinja za 2018. godinu

PROGRAMI 2018.

Plan javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Rasinja u 2018. godini

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Rasinja u 2018. godini

Program javnih potreba u kulturi na području Općine Rasinja u 2018. godini

Program korištenja sredstava od raspolaganja oljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Rasinja u 2018. godini

Program o namjenskom korištenju sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Općine Rasinja u 2018. godini

Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Rasinja u 2018. godini

Program javnih potreba u osnovnom školstvu na području Općine Rasinja u 2018. godini

Program javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju na području Općine Rasinja u 2018. godini

Program javnih potreba u sportu na području Općine Rasinja u 2018. godini

IZMJENE PROGRAMA 2018.

Plan o izmjeni Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Rasinja u 2017. godini

Program o izmjenama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Rasinja u 2017. godini

Program o izmjenama Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Rasinja u 2017. godini

Program o izmjeni Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju na području Općine Rasinja u 2017. godini

Program o izmjeni Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Rasinja u 2017. godini

Program o izmjeni Programa javnih potreba u osnovnom školstvu na području Općine Rasinja u 2017. godini

Program o izmjeni Programa javnih potreba u sportu na području Općine Rasinja u 2017. godini

© 2018 Općina Rasinja. Sva prava pridržana. Design & Development by Georg