• 1-rasinja.jpg
  • 2-subotica.jpg
  • 3-vpoganac.jpg

Župan Darko Koren 20. lipnja 2023. godine donio je Odluku o proglašenju prirodne nepogode poplava na području Općina Novo Virje i Rasinja.

Prema procjeni općinskih povjerenstava štete su nastale na poljoprivrednim kulturama (povrtlarskim i ratarskim kulturama) u intenzitetu od 60-100 % ovisno o lokalitetu.

Sukladno Zakonu o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda, oštećeni štetu trebaju prijaviti u roku od 8 dana od proglašenja prirodne nepogode općinskom povjerenstvu, dok općinsko povjerenstvo u roku od 15 dana treba izraditi prvo priopćenje. Konačnu procijenjenu štetu Županijskom povjerenstvu treba dostaviti u roku od 50 dana.

Odluka o proglašenju prirodne nepogode poplava na području OPĆINE NOVO VIRJE i OPĆINE RASINJA

© 2018 Općina Rasinja. Sva prava pridržana. Design & Development by Georg