KONTAKTIRAJTE NAS OVDJE.

Na temelju članka 5. stavka 2. Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju pisanog ugovora na području Općine Rasinja („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 7/14), općinski načelnik Općine Rasinja objavljuje

Javni natječaj za prikupljanje ponuda o povjeravanju komunalnih poslova održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Rasinja

Preuzmite dokumentaciju:

IZJAVA O JAMSTVU 

IZJAVA O NEKAŽNJAVANJU 

IZJAVA O OPREMI / STROJEVIMA KOJIMA PONUDITELJ RASPOLAŽE

TROŠKOVNIK

Naručitelj, Općina Rasinja, OIB: 79950489166, upućuje Poziv za dostavu ponude.

Na temelju članka 15. stavka 2. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16) za procijenjenu vrijednost manju od 200.000,00 (500.000,00) kuna bez PDV-a (tzv. jednostavnu nabavu) naručitelj nije obvezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi.

1. OPIS PREDMETA NABAVE:

Predmet nabave je V. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Rasinja sukladno Troškovniku iz dijela II. ovog Poziva

Preuzmite:

Ponudbeni list

Troškovnik

Stranica 2 od 9

© 2018 Općina Rasinja. Sva prava pridržana. Design & Development by Georg