KONTAKTIRAJTE NAS OVDJE.

Naručitelj, Općina Rasinja, OIB: 79950489166, upućuje Poziv za dostavu ponude.

Na temelju članka 15. stavka 2. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16) za procijenjenu vrijednost manju od 200.000,00 (500.000,00) kuna bez PDV-a (tzv. jednostavnu nabavu) naručitelj nije obvezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi.

1. OPIS PREDMETA NABAVE:

Predmet nabave je V. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Rasinja sukladno Troškovniku iz dijela II. ovog Poziva

Preuzmite:

Ponudbeni list

Troškovnik

Na temelju članka 19. stavka 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08 i 61/11), Jedinstveni upravni odjel Općine Rasinja raspisuje

Natječaj za prijem u službu u Jedinstveni upravni odjel:

– viši stručni suradnik za društvene i komunalne djelatnosti - 1 izvršitelj/izvršiteljica, na neodređeno vrijeme uz obavezni probni rad u trajanju od tri mjeseca, na nepuno radno vrijeme (pola radnog vremena/20 sati tjedno).

Stranica 2 od 8

© 2018 Općina Rasinja. Sva prava pridržana. Design & Development by Georg