Na temelju članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08. i 61/11), Povjerenstvo za provedbu Natječaja za prijam službenika/ice na neodređeno vrijeme, upućuje

POZIV NA TESTIRANJE I INTERVJU

Na temelju članka 19. stavka 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08 i 61/11), Jedinstveni upravni odjel Općine Rasinja raspisuje

Natječaj za prijem u službu u Jedinstveni upravni odjel:

– viši stručni suradnik za društvene i komunalne djelatnosti - 1 izvršitelj/izvršiteljica, na neodređeno vrijeme uz obavezni probni rad u trajanju od tri mjeseca, na nepuno radno vrijeme (pola radnog vremena/20 sati tjedno).

javna nabava

javni pozivi i natjecaji

lokalni2017

pristup informacijama

korisni linkovi

facebook

fotogalerija

videogalerija

glasnik

Glasnik Opcine Rasinja 14 za web Page 01

Rasinja Kalendar za 2017 za web Page 01

RKT

panoramio