Javni natječaj za prikupljanje ponuda o povjeravanju komunalnih poslova održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Rasinja

Na temelju članka 5. stavka 2. Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju pisanog ugovora na području Općine Rasinja („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 7/14), općinski načelnik Općine Rasinja objavljuje

Javni natječaj za prikupljanje ponuda o povjeravanju komunalnih poslova održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Rasinja

Preuzmite dokumentaciju:

IZJAVA O JAMSTVU 

IZJAVA O NEKAŽNJAVANJU 

IZJAVA O OPREMI / STROJEVIMA KOJIMA PONUDITELJ RASPOLAŽE

TROŠKOVNIK

javna nabava

javni pozivi i natjecaji

lokalni2017

pristup informacijama

korisni linkovi

facebook

fotogalerija

videogalerija

glasnik

Glasnik Opcine Rasinja 14 za web Page 01

Rasinja Kalendar za 2017 za web Page 01

RKT

panoramio