Poziv za dostavu ponude

Naručitelj, Općina Rasinja, OIB: 79950489166, upućuje Poziv za dostavu ponude.

Na temelju članka 15. stavka 2. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16) za procijenjenu vrijednost manju od 200.000,00 (500.000,00) kuna bez PDV-a (tzv. jednostavnu nabavu) naručitelj nije obvezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi.

1. OPIS PREDMETA NABAVE:

Predmet nabave je V. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Rasinja sukladno Troškovniku iz dijela II. ovog Poziva

Preuzmite:

Ponudbeni list

Troškovnik

javna nabava

javni pozivi i natjecaji

lokalni2017

pristup informacijama

korisni linkovi

facebook

fotogalerija

videogalerija

glasnik

Glasnik Opcine Rasinja 14 za web Page 01

Rasinja Kalendar za 2017 za web Page 01

RKT

panoramio